Centrum pobierania i zasobów

Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne zasoby na temat naszych rozwiązań i formuł.

Urządzenia Fichas Técnicas Certyfikaty CE / Fichas de Seg.

Urządzenia

ST Wieża 2™

Neutralizujące formuły

Niebieska formuła
Zielona formuła
Czerwona formuła
Żółta formuła
Letnia formuła
Formuła śmieci

Systemy aplikacji

Polimer ST™
Rozpuszczalny w wodzie płyn
Płynne spusty
Ciekła sucha para

Neutralizuje zapachy z cząsteczki